İlyas

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : İbranice
Anlamı : Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. Hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır.

Rastgele Erkek isimleri
Rasif
Ünsaç
Alpçetin
Aktay
Baybora